Registration

Välkommen att registrera dig som kund hos oss om du är privatperson och över 18 år.

När du har registrerat dig kan du spontanboka tider i vissa av våra anläggningar. Du måste boka minst en timme innan den tid du önskar. När du bokat din tid får du en bekräftelse. OBS! Nyckeltag/nyckel måste kvitteras ut till alla gymnastiksalar förutom Rättvikskolan/Sporthallen som du får passerkod till.

För mer information läs hyresreglerna!

Företag, föreningar och övriga kan inte registrera sig själva utan hänvisas till att ta kontakt med oss på Ungdoms- och fritidsenheten, Carina Flat tel 0248-702 26 eller Bosse Bifrost tel 0248-702 25 , för att få inloggningsuppgifter
Required information
** Enter at least one
C/O
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Rättviks kommun, bland annat ska kunna slutföra din bokning, sända faktura (om så behövs) samt för att kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar. Read more